Sjælens musik VINYL

kr. 179,00

Pladen er optaget i Frederiksberg Slotskirke 15. og 16. september 1981.

SIDE I
Fra “Troens Rare Klenodie” 1739

01. Mit hjerte altid vanker
02. Vor JEsus kan ey noget Herberg finde
03. Den yndigste rose er funden
04. Op! al den ting som Gud har gjort
05. Jeg gaaer i fare
06. Nu! jeg har vunden og stridt den gode striid
07. En Aften-Psalme

SIDE II
Fra “Svane-Sang” 1765

01. Saa sød er JEsu Hyrde-Favn
02. Naar mit Øje, træt af Møje
03. Op dog Zion! seer du ej
04. Lad mig, søde JEsu, møde
05. Seer dog de blodige Strømme som rinder
06. Hvorledes gaaer det her?
07. Den store hvide Flok vi see
08. Farvel, min Sjæl, i JEsu Sides Vunde

Lignende Produkter…