PH

kr. 119,00

1. Ta og kys det hele fra mig (Leonard/PH) 2:05.
2. Den offentlige mening (PH) 1:14.
3. Kains Vise (PH) 1:40
4. Humanistvise (Bernhard Christensen/PH) 2:08.
5. Berlinervers (PH) 0:33.
6. Ulandsvise (Bernhard Christensen/PH) 3:28.
7. Kartoffeltyven (Bernhard Cristensen/PH) 1:52.
8. Månen er rund (PH) 2:47.
9. Byens lys (Bernhard Christensen/PH) 3:26.
10. Færdsel (Bernhard Christesen/PH) 1:37.
11. Drømmens København (Bernhard Christensen/PH) 4:06.