Mogens Dahl – The Passion of st. John

kr. 299,00

Johannespassionen er den traditionelle påskefortælling om, hvordan Jesus bliver arresteret, forhørt, tortureret og korsfæstet—og måske genopstår. Mogens Dahl Kammerkoret fortolker Jesu lidelseshistorie—med afsæt i en moderne libretto af Jakob Holtze, og den svenske komponist Sven-David Sandströms nye fortolkning af den klassiske fortælling fra Johannesevangeliet. De indskriver sig i en mange hundrede år lang tradition for at genskrive Jesu lidelse og død i ord og musik, og har forgængere som J.S. Bach, Arvo Pärt og Sofia Gubadulina.

De fire evangelister fortæller historien på forskellig vis, men Johannesevangeliet har altid haft en særlig status med sin karakteristiske tone og synsvinkel. Det indeholder både vild klagesang og ærbødig tilbedelse, og de to poler forenes i den metaforiske modstilling mellem lys og mørke, en spænding som Sandström og Holtzes værk forsøger at viderebringe.

For ord og musik spiller sammen, idet selve ordenes klang og genlyd allerede halvvejs er musik. Sandström har valgt at lade en kontratenor (Lars Møller) synge evangelisten Johannes’ stemme, hvilket er et utraditionelt valg, der tilføjer en ekspressiv styrke og spontan skrøbelighed til lyrikken. Lidelseshistorien spænder over drama og tilbedelse med Brooklyn Rider strengekvartettens instrumentelle stemmer, der er højenergiske og alligevel dybt sensitive, og den danske tuba-virtuos Jens Bjørn-Larsen spiller de melodiske stykker, så det lyder som en inkarnation af Jesu ånd.

Sandström ønskede at bryde med traditionen i sin nyfortolkning. Sammen med Holtze har han skabt en passion, der ikke kun foregår i et moderne formsprog på musikalsk niveau, men også udfordrer de traditionelle tekster: Holtze har inkluderet nutidige nordiske og europæiske stemmer i librettoen, og blander Bibelpassager med moderne og intertekstuelle poesireferencer. Han kontrasterer en harmonisk, længselsfuld vellyd med fortvivlet ekspressionisme. Sammen stråler Holtze og Sandströms værk af en ukuelig humanisme, der næsten bliver profan. Johannespassionen bliver gennemsyret af nordisk tusmørke, der får åbenbaringen mod slut til at synes endnu større, når lyset endelig bryder igennem.

Dirigenten Mogens Dahl udtaler: Jeg tvivler personligt slet ikke på, at Johannes’ lidelseshistorie er et af de værker, der vil stå imod tidens tand. Passionen føjer sig med et til den store nordiske sangtradition, og er på samme tid et karakteristisk værk i en langt mere omsiggribende kultisk kortradition. Med dette kunstværk bliver påskens tidløse drama forvandlet til en lidelsesfortælling, der hører hjemme i det 21. århundrede.” Mogens Dahl Kammerkoret opførte stykket førstes gang i påsken 2016 i Holmens Kirke i København. Vi er stolte af nu at kunne gøre The Passion of St John tilgængelig for en bredere offentlighed i DR’s fortrinlige optagekvalitet.