Stage, Johnny

I et tilfældigt møde med teksterne fra Det Gamle Testamentes "Salmernes Bog" opdagede skuespilleren Lotte Arnsbjerg og hendes mand musikeren Johnny Stage, at der i de gamle salmer lå et levende materiale, der havde en slående lighed med de eksistentielle problematikker, vi kender fra vores eget liv og verden.

Mødet førte til, at de to kunstnere udvalgte 12 af de 150 salmer, som Salmernes Bog består af.

Parret bearbejdede de næsten 6000 år gamle ord til nutidige tekster, der kan synges som moderne sange, og komponerede musik til dem i en stil, der ligger et sted mellem melodisk klassisk og fabulerende ballade.

De tolv tekster er valgt ud fra kriteriet om, at man i dem kan genkende følelser som længsel, undren, afmagt, taknemlighed, vrede, og det er der kommet en række livfulde sange ud af, selv om udgangspunktet var en oplevelse med døden:

Selve mødet med Salmernes Bog fandt sted en vinterdag i 2001, hvor en af samlerne, Salme 139 blev læst op, da Lotte Arnsbjergs far døde.

- Jeg følte, at jeg genkendte ordene som nogle, jeg havde ledt længe efter, uden at jeg dog følte, at jeg den dag "blev kristen". Salmen satte pludselig ord på noget, som altid har været med mig.

- For mig har det betydet, at jeg har fået et andet forhold til såvel døden som livet. Det var smukt at se et langt liv slutte og måske blive til noget andet. Jeg er meget mere til stede i nuet, og jeg mærker livets essens tydeligere end før. Jeg har mærket, at min egen dødsangst er ændret, og jeg er ikke længere bange for at slippe. Hvis jeg skal sammenligne min oplevelse ved min fars dødsleje med noget andet og mindre dystert, vil det være dengang jeg fødte min datter.

- I sådanne situationer er man i en meget åben tilstand og oplever tingene mere intenst end normalt, og vi har ønsket at give langt flere mennesker muligheden for at opleve salmernes aktuelle og vedkommende budskaber gennem en let tilgængelig fortolkning, siger de to, der også turnerer med uddragene fra Salmernes Bog i såvel foredrag som i en musikalsk optræden i kirker og andre sammenhæng.


Salmernes Bog:

Salmernes bog er en del af Det Gamle Testamente og består af 150 salmer, der er skrevet over en periode på ca. 1000 år. Cirka 3 århundreder før Kristi fødsel blev de samlet til den udgave, vi kender i dag. Mere end halvdelen af samlerne tilskrives Kong David, hvorfor samlingen også kaldes Davids Salmer. Blandt de øvrige forfattere er Salomo, Asaf og Moses.