Scharnberg, Carl

Dag efter Dag er oprindelig udgivet som tre LPer "Alt kan forandres", "Til dem, der tør" og "Der er noget, vi ofte glemmer".


I bookletten, som følger dobbeltCDen, skriver grafikeren Thomas Kruse:

Den, der er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig.

Med indignation, med hjerte og hjerne skriver Carl Scharnberg vers og tekster, som når ud til en god del af det uofficielle Danmark. Og ligesom under 2.verdenskrigs besættelse: Det uofficielle Danmark er det, som er værd at tilhøre og tale med.

Ordet ildsjæl var ikke opfundet, da Carl Scharnberg startede Kampagnen mod Atomvåben i slutningen af 50erne, men burde være skabt til ham.

Han var ikke politiker, men arbejdede suverænt, som en kunstner på det politiske og mediemæssige klaver. Carl Scharnberg havde en utrolig feeling for, hvad der skulle gøres og siges i situationen.

Fra kampen mod atomvåben til solidaritet med Vietnam, kamp mod EF og senere EU. Få har formået at præge sin tid, som han har gjort.

Carl Scharnberg udgav "Uofficielle Synspunkter", en gratis artikelservice, som hver måned er udkommet med originale digte, artikler og billeder.

"Uofficielle Synspunkter" blev stillet til rådighed for Danmarks uofficielle: fagforeningsblade, klubblade, beboerblade, skoleblade osv.

I modsætning til copyright står der: Eftertryk ses gerne.
Spredningseffekten har været enorm. Ofte er stof fra "Uofficielle" kommet i oplag større end de største dagblade.

Alle numre af "Uofficielle Synspunkter" er fremstillet hjemme på skrivebordet i Vrå, ingen dyre kontorer eller ansatte sekretærer,ingen bude til at slæbe postsækken til posthuset.

Som digter kombinerer Carl Scharnberg en stor kunstnerisk følsomhed med politisk handlekraft, to størrelse som ikke er modsætninger, men hinandens forudsætninger.
Han skriver en prolog til en kongres, han svarer en strejkekomite med en sang, han reflekterer over udviklingen og giver det digterisk udtryk.

Altid på de svages side: arbejdere i kamp, børn, gamle, udsatte, undertrykte.

Carl Scharnberg døde 2.oktober 1995, men kampen for fred og menneskeværd fortsætter.

Vi er mange, som har samme mål som dem, han kæmpede for, og som agter at fortsætte.

I den kamp vil vi have inspirationen fra Carl Scharnberg med.

Hans digte og sange vil blive brugt, og som redskaber i den daglige kamp bliver de blanke og smukke, når de bliver brugt.

Af os, de uofficielle.

Thomas Kruse