Nielsen, Rudolf

PRESSEMEDDELELSE
RUDOLF NILSEN:

På Stengrunn
Den norske arbejderdigter Rudolf Nilsen blev født i 1901 og ville den 28. februar d.å. være fyldt 100 år. I anledning af 100 året for hans fødsel er det lykkedes Exlibris at få fat i den norske udgivelse "På Stengrunn" fra forlaget Grappa med 20 af Rudolf Nilsens mest markante sange.
De medvirkende kunstnere er:
Jon Arne Corell, Kari Svendsen, Lillebjørn Nilsen, Lars Klevstrand, Steinar Ofsdal og Carl Morten Iversen. Musikken til digtene er hovedsaglig komponeret af medlemmer i gruppen. Efter at pladen kom ud i 1973, turnerede gruppen med koncert-programmet "På stengrunn" i de større byer i Norden. Pladen inspirerede også andre nordiske artister til egne versioner af materialet.
Og endelig, i 2001, kommer originalen i CD udgivelse!
Musikeren Lillebjørn Nilsen skrev i oktober 1973 i anledning af udgivelsen:
Rudolf Nilsen blev født i 1901. Han voksede op som arbejdersøn "på østsiden af elven": Akerselven, som løber gennem byen fra nord til syd, deler hovedstaden fra gammel tid. Ikke bare i geografisk forstand også i social.
Rudolf Nilsen var ikke bange for at fortælle, hvor han hørte hjemme. Han var stolt af sine rødder. Hans digtning blev skarpt skyts i arbejderklassens kamp mod borgerskabet. For snart et halvt århundred år siden fik han udgivet sin første digtsamling, "På Stengrunn". Hans navn blev hurtigt kendt, og han vandt et stort publikum. Først og fremmest gennem satiriske dagsaktuelle digte i avisen "Klassekampen" og vittighedsbladet "Rebell". Hans kampdigte blev naturligvis mødt med både modstand og fortielse i den borgerlige presse. Selvsagt fik han også at høre, at kunst og politik var uforenelige naturer.
I dag er det få , der husker denne kritik. Og for os unge er det uden interesse. Det er Rudolf Nilsens digte, som har levet videre. Endnu pakkes vi sammen i "grå kaserner". De gamle fattigkvarterer ligger her endnu. Og der er kommet nye til. Som våben er Rudolf Nilsens digt lige hvasse og velkomne, som da de først blev kendt. For os som er vokset op i byen, kunne digte som "Når 13" og "Karlsen" være det første møde med vor egen virkelighed på en trykt side i en læsebog. Langt mere end "Millom bakkar og berg".
Men selv om "den sorte by" er et tilbagevendende tema i Rudolf Nilsens digte, er der ingen martyr-romantik i disse skildringer. For fattigkvartererne rummer mere end nød og fattigdom: de rummer et stolt fællesskab, hvor solidariteten skal vækkes til kamp. Disse digte handler om menneskesind, kærlighed, samfund og klassekamp.
Rudolf Nilsen døde i Paris 29 år gammel.
Oslo, november 1973
Lillebjørn Nilsen
Exlibris/Grappa GRCD 4175


RULLE RULES! (Norsk version)
Det er hundre år siden dikteren Rudolf Nilsen ble født.
I dette jubileumsåret kan en gratulere Grappa Musikkforlag med at
selskapet endelig har lykkes med å kunne tilby et gjenhør med Lillebjørn
Nilsen, Lars Klevstrand, Kari Svendsen og medmusikanters legendariske
tolkninger av dikterens første diktsamling "På stengrunn" - på CD!
På hytteturer på 70-tallet der det var en amatør tilstede som kunne
klimpre på gitar, lød disse visene foran peisen. Nå er det en stund siden
vinylutgaven av "På stengrunn" ble slitt ut hos aldrende raddiser. Siden
er gråbeinsgårder som "Nr. 13" blitt pusset opp og blitt yndet
investeringsobjekt for hippe folk som vil bo på østkanten i hovedstaden.
Det er nærliggende å tro at den store arbeiderdikteren igjen kan lyde -
denne gangen over finere anlegg i mer etablerte hjem.
Det forunderlige er igjen å registrere hvordan de fremdeles kjente
komponistene til disse diktene syntes å ha hatt en felles inspirasjon - og
hvor godt de passer til arbeiderdiktene. Dessuten, man fornemmer liten
historisk slitasje når en igjen lytter til tekstene som inneholder både
humor, øm kjærlighet og lyriske byskildringer.
Selv om det er sjelden man i dag hører lyden av slegger og rop om
klassekamp, så kan kanskje selv unge mennesker i dag også kjenne seg igjen
i de diktene som handler om stolt fellesskap og solidaritet.
Uansett, bortsett fra de tre bonussporene, er dette en autentisk
utgivelse. Verken omslaget fra 1973 er forandret eller lydspor "reparerte"
- dette er varen slik den kom. Musikerne bak de 16 sangene lyktes på
70-tallet med denne platen å inspirere flere nordiske artister til å lage
egne versjoner av dette materialet. Den kvaliteten de hadde i seg den
gangen, er nok en av hovedgrunnene til at de - snart 30 år senere,
fremdeles er aktive i norsk musikkliv.
Dokumentasjon av en epoke, lyrikken eller musikkopplevelsen i seg selv er
grunner gode nok til å skaffe seg en lytefri lydopplevelse av verket fra
svunne dager. For de riktige modige, de som tør å innrømme et behov for
nostalgi, kan nettopp det være motivasjon god nok.
Det er neppe en dristig påstand å mene at Rudolf Nilsen i melodiøse
tolkninger har levd - og vil leve lenger her til lands enn mange av
produktene fra nåtidens ofte silikon- eller samplingbehjelpede,
engelskspråklige artister.
Arbeidersønnen som døde i februar 1929, er tilbake igjen. Rudolf Nilsen -
"Rulle", som han ble kalt av venner, rules!
EXLIBRIS / Grappa - GR 4175