Trille

Hej Søster

- Hej , kan du ikke se komikken, så står vi dér igen, med fletningerne langt nede i postkassen?.

En hel generation af kvinder er vokset op med denne sang klingende i ørene, og præcis 25 år efter at pladen Hej Søster første gang blev udsendt, genudgiver Exlibris nu pladen i CD form.

Hej Søster udkom i 1976 og blev for mange kvinder epokegørende, fordi Trille satte ord og toner på de tanker, mange gjorde sig i denne brydningstid, hvor kvindefestivalerne begyndte, hvor ligestillingsdebatten tog et tigerspring fremad, og hvor der begyndte at være noget, der hed Kvinder for Fred og Kvinder over fyrre.

Trille har aldrig lagt skjul på sit kvindepolitiske engagement, og hun har igennem sin karriere altid meget nænsomt og solidarisk skildret kvinder og deres vilkår i et mandsdomineret samfund.

Hej Søster blev igen og igen citeret og sunget af kvinder, der fandt, at Trille beskrev netop deres situation, modsætningsfyldt og bittersød.

For nogle vil dette være den perfekte gave til næste generation, for andre vil CDen betyde genhør med sange, der betød meget i netop den periode.

EXCD20005